לכבוד קוויק סרוויס תודה והערכה

לכבוד חברת קוויק סרוויס מר, ניר אברהמי